EK dnes zverejnila hodnotiacu spravu o tom, ako sa clenskym statom dari dodržiavať europske pravidla. Najväčšími previnilcami sú krajiny ako Grécko, Taliansko, Španielsko a Belgicko. Zo správy vyplýva, ze Slovensko patrí k tým lepším žiakom, ktoré si plnia svoje domáce úlohy. Už tretí rok po sebe klesá počet nových sťažností voči Slovensku. Medziročne klesol aj počet nových prípadov z dôvodu oneskorenej transpozície európskych smerníc. V súčasnosti vedie EK voči Slovensku 37 prípadov o porušení práva EÚ. V roku 2014 sme zaznamenali 12 nových prípadov oneskoreného preberania smerníc. Najviac z nich sa týka oblasti ochrany zdravia, ochrany spotrebiteľa a spravodlivosti.