Kvalita ovzdušia v Európe sa za posledné desaťročia výrazne zvýšila aj vďaka účinným právnym predpisom platným v celej EÚ. Znížili sa emisie z tovární i domácností. Výrazne sa podarilo znížiť aj kyslý dážď, ktorý spôsoboval závažné okyslenie európskych riek, jazier a lesov. Štatistiky Európskej environmentálnej agentúry o vplyve ovzdušia na zdravie sú však aj napriek týmto výsledkom stále alarmujúce.
Podľa prieskumov si až 79 % Európanov myslí, že EÚ by mala navrhnúť dodatočné opatrenia na riešenie kvality ovzdušia.

„Čisté ovzdušie je pre všetkých základná potreba, a nielen luxus. Naše zdravie, naše životné prostredie, dokonca naše hospodárstvo sú od neho závislé. Znečisťovanie ovzdušia musíme v Európe riešiť spoločne, pretože nepozná hranice. Každý môže prispieť k zmene, ak zaujme ekologickejší prístup k doprave, energetike, priemyslu a poľnohospodárstvu,” uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (ZEK) Dušan Chrenek. „Čisté ovzdušie je základom zdravého života preto sa Európska únia usiluje zaistiť, aby každý občan mohol dýchať bez zbytočného rizika. ”