<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri" size="3">Takmer 11 % svetovej populácie trpí chronickým hladom a podvýživou. O
tom, akú úlohu môže pri ich stravovaní zohrať fortifikácia potravín, debatovali
na výstave Expo v Miláne poprední svetoví odborníci.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri"><font size="3">Nedostatok potravín každodenne ovplyvňuje</font><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">800 miliónov ľudí. Spoločne s rastúcou
populáciou to vytvára ďalší tlak na udržateľnú produkciu potravín, rozlohu a
výnosnosť pôdy, energie, vodné zdroje</font><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">a
nepriamo aj na globálne otepľovanie.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri"><font size="3">Jedným z efektov podvýživy je u detí zakrpatenie. Americká rozvojová
agentúra Millennium Challenge Corporation (MCC) tvrdí, že až tretina detí na
svete vo veku po päť rokov nedosahuje na svoj vek správnu</font><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">výšku.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>