Po prvýkrát sa uskutočnil okrúhly stôl so zástupcami na vysokej úrovni na tému „Priemysel 2030“, ktorý bude slúžiť ako dôležitý poradný nástroj na vykonávanie aktualizovanej stratégie Komisie pre priemyselnú politiku. Vedúce postavenie EÚ pri prechode na čistú a udržateľnú energiu je veľkou prioritou Komisie a dokazuje to otvorenie prvého ročníka priemyselného fóra pre čistú energiu, ktoré sa sústredí na tri iniciatívy pod vedením priemyslu: batérie, obnoviteľné zdroje energie a stavebný priemysel. Zástupcovia odvetvia predstavia 20 prioritných opatrení v rámci novej Európskej aliancie pre batérie. Zároveň sa oznámi začiatok súťaže o cenu programu Horizont EIC v hodnote 10 miliónov EUR za vývoj spoľahlivej, bezpečnej a nízkonákladovej batérie do vozidiel a podpíše úver InnovFin v hodnote 52,6 miliónov EUR pre start-up spoločnosť Northvolt na vybudovanie obrovskej fabriky na výrobu batériových článkov v Európe.27