Predseda Európskej komisie Jean Claude Juncker zvoláva na nedeľu 25. októbra 2015 stretnutie hláv vlád a štátov, aby spoločne prediskutovali riešenie situácie s narastajúcim počtom utečencov prichádzajúcich po trase na západnom Balkáne. Cieľom stretnutia je dohoda spoločných krokov, ktoré by mali byť okamžite uplatniteľné v praxi.
Zúčastnia sa vedúci predstavitelia Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovinska, ako aj predstavitelia Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex).