1. Riešenie príčin neregulárnej migrácie

  • viac ako 5,3 milióna zraniteľných osôb v súčasnosti dostáva základnú podporu prostredníctvom Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku a viac než 60 000 ľudí z neho po návrate do svojich krajín pôvodu dostalo podporu pri reintegrácii
  • väčšmi sa zintenzívnil aj boj proti sieťam prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi
  • v záujme zintenzívnenia návratov a readmisií EÚ naďalej pracuje na uzatvorení dohôd a dohovorov o readmisii s partnerskými krajinami, doteraz ich uzavrela 23
  • Európsky parlament a Rada by mali okrem toho urýchlene prijať návrh Komisie týkajúci sa návratov

2. Posilnené riadenie hraníc – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (v septembri 2018 Komisia navrhla ďalej posilniť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a dať jej k dispozícii stály zbor 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže)

3. Ochrana a azyl – EÚ bude naďalej poskytovať podporu utečencom a vysídleným osobám v tretích krajinách vrátane Blízkeho východu a Afriky a súčasne poskytovať útočisko ľuďom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Od roku 2015 bolo v rámci systémov EÚ presídlených viac ako 50 000 osôb. Hlavným ponaučením, ktoré vyplynulo z migračnej krízy, je, že treba prepracovať pravidlá EÚ v oblasti azylu a vytvoriť systém, ktorý dokáže zvládnuť akýkoľvek nárast migračného tlaku v budúcnosti. Komisia predložila všetky potrebné návrhy.

4. Legálna migrácia a integrácia – vďaka možnostiam legálnej migrácie klesá počet ľudí, ktorí sa chcú dostať do EÚ nelegálne. Dôležitou pre fungujúcu migráciu je úspešná integrácia osôb – EÚ investovala medzi rokmi 2015 – 2017 do integračných opatrení viac ako 140 mil. eur.