Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku, ktorý združuje európske zdroje na nákup a zavádzanie superpočítačov a technológií svetovej úrovne, podpísal zmluvu v hodnote 144,5 milióna eur na nákup superpočítača LUMI. Európa je lídrom v investíciách do infraštruktúry superpočítačov novej generácie. Táto infraštruktúra bude dostupná pre všetkých európskych výskumníkov, priemysel a podniky, a bude schopná spravovať stovky nových aplikácií v oblasti umelej inteligencie a personalizovanej medicíny, dizajnu liekov a materiálov, genomiky, predpovedí počasia, boja proti zmene klímy a mnohých ďalších. Pozitívny vplyv superpočítačov na spoločnosť je viditeľný už teraz, a to v rôznych oblastiach, napríklad v boji proti závažným chorobám vrátane rakoviny, koronavírusu a proti mnohým ďalším vírusovým infekciám, alebo pri zelenej transformácii a Európskej zelenej dohode tým, že pomáha s územným plánovaním, odpadovým hospodárstvom a vodohospodárstvom a s dohľadom nad zhoršovaním životného prostredia. Napríklad vďaka konzorciu Exscalate4CoV financovanému EÚ, superpočítače pomáhajú vedcom nájsť účinnú liečbu pre pacientov s COVID-19. Ďalším príkladom je iniciatíva EÚ s názvom „Destinácia Zem“, ktorej cieľom je vyvinúť veľmi presný digitálny model Zeme na pomoc s presným predpovedaním počasia, vodohospodárstvom a environmentálnym modelovaním. Superpočítač LUMI sa bude nachádzať vo Fínsku a bude ho hostiť konzorcium LUMI, v ktorom je združených viacero európskych krajín. Od zavedenia superpočítača LEONARDO v Taliansku 15. októbra a troch ďalších superpočítačov v Česku, Luxembursku a Slovinsku je LUMI najnovším prírastkom do rodiny superpočítačov spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Spoločný podnik plánuje do konca roka 2020 zaviesť niekoľko ďalších superpočítačov, a to v Bulharsku, Španielsku a Portugalsku.