Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov vydáva Eurostat údaje o zastúpení žien a mužov v tomto povolaní.
V roku 2014 pracovalo na základných školách v EÚ 2,1 milióna pedagogických pracovníkov. Z toho bolo 85 % žien (tj. 1,7 milióna učiteliek). Na stredných školách pôsobilo 3,6 milióna pedagogických pracovníkov, z toho 64 % boli ženy (2,3 milióna).
V 11 členských štátoch dosiahol podiel žien 90 %, najviac ich bolo v Litve, Maďarsku, Slovinsku (každý 97 %), a Taliansku (96 %). V roku 2014 mal jeden z troch pedagogických pracovníkov na základných školách v EÚ 50 a viac rokov. V Taliansku do tejto vekovej skupiny spadala viac než polovica pedagogických pracovníkov (53 %) podobne je na tom Bulharsko, Nemecko (obe 42 %) a Litva (41 %).
Na Slovensku bolo v roku 2014 na základných školách 14 000 učiteľov, z toho 90% žien, 10% mužov a 28.1% učiteľov malo 50 alebo viac rokov.
Na stredných školách bolo 41 800 učiteľov, z toho 75.3% tvorili ženu, 24.7% muži a 37.8% malo 50 alebo viac rokov.