Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. október) vydal Eurostat informácie o tom, ako sme na tom s konzumáciou ovocia a zeleniny. Údaje sú za rok 2014. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby jednotlivci skonzumovali aspoň 400g ovocia a zeleniny za deň (s výnimkou zemiakov a ďalších škrobovitých hľúz). Uvádza sa aj päť porcií.
Ukazuje sa, že jedna zo siedmych osôb vo veku 15+ rokov (14,1 %) skonzumuje aspoň päť porcií ovocia alebo zeleniny za deň, žiadne ovocie alebo zeleninu denne nekonzumuje až jedna osoba z troch (34,4 %).
Najmenej ovocia a zeleniny denne zjedli v Rumunsku, kde takmer dve tretiny (65,1 %) populácie vo veku 15+ rokov denne nekonzumovalo žiadne ovocie a zeleninu.
Na druhej strane, podiel tých, ktorí konzumujú aspoň 5 porcií denne kolísal medzi jednou tretinou v Spojenom kráľovstve (33,1 %) a menej než 5 % v Rumunsku (3,5%) a Bulharsku (4,4 %).
Na konzumáciu týchto zdravých potravín má vplyv aj úroveň dosiahnutého vzdelania. Čím je vyššie tým viac ľudí dodržiava pravidlo "5 za deň".