Svetový deň zdravia si pripomíname 9. apríla. Prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých je jedným z hlavných úspechov povojnovej Európy. Vychádza z názoru, že každý človek – chudobný i bohatý – by mal mať nárok na kvalitnú zdravotnú starostlivosť bez obáv, že pre chorobu pripraví svoju rodinu o živobytie.

Keďže slávime Svetový deň zdravia, mali by sme byť nesmierne spokojní s pokrokom, ktorý sme na našom kontinente dosiahli pri ochrane zdravia občanov Únie a pri zvyšovaní celkovej očakávanej dĺžky života.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko v tejto veci dodáva: „ Asi len málo štatistických údajov hovorí o úspešnom príbehu Slovenska tak veľavravne, ako priemerná dĺžka života. Po roku 1990 získali naše ženy k dobru päť a muži dokonca až sedem rokov. Pozitívny vývoj ešte urýchlil náš vstup do Európskej únie, kedy sme prijali celý rad opatrení na zvýšenie kvality a bezpečnosti potravín, lepšiu dostupnosť liekov a moderných zdravotníckych prístrojov alebo čistejšie životné prostredie.”