V roku 2016 získalo občianstvo členského štátu Európskej únie (EÚ) približne 995 000 osôb, čo je oproti rokom 2015 (841 000 osôb) a 2014 (889 000 osôb) nárast.

V prvej trojke medzi poskytovateľmi štátneho občianstva v EÚ boli v roku 2016 Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Celkovo,  32,5% príjemcov občianstva pochádza z Európy, 29.6 z Afriky a 20.9 z Ázie. Viac ako dvojnásobne narástol v roku 2016 počet štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí získali občianstvo iného členského štátu EÚ.

Slovensko udelilo štátne občianstvo 484 osobám, z toho  21.7% tvorili občania Českej republiky, 19.4 % Srbi a 15.9% Ukrajinci. Čo sa týka miery naturalizácie je Slovensko v rebríčku tretie od konca, pred nami sú Litva a Rakúsko (menej ako 1 udelené štátne občianstvo na 100 cudzincov s trvalým pobytom).