Anglicko udelí nové licencie na prieskum ťažby bridlicového plynu. Oznámila to včera miestna vláda.
Rozhodnutie musí do 16 týždňov ešte schváliť miestna rada, vláda však prisľúbila, že podnikne všetky potrebné kroky na to, aby tento proces urýchlila. Komerčne životaschopná ťažba bridlicového plynu prostredníctvom tzv. hydraulického štiepenia, alebo frakovania v Európe by tak mala byť možná už do roku 2020.
„V prípade, že náš plán bude fungovať tak dobre ako dúfame, budeme mať zmysluplnú produkciu bridlicového plynu v Británii do konca tohto desaťročia,“ vyhlásil Patric Erwin, obchodný riaditeľ Anglicko- švajčiarskej chemickej spoločnosti Ineos, ktorá získala tri licencie na ťažbu.
Nekonvenčný bridlicový plyn, ktorý sa nachádza v podzemných puklinách, spoločnosti ťažia vstrekovaním vody, piesku a chemikálií pod vysokým tlakom do podložia. Podľa ochranárov môže spôsobiť kontamináciu podzemných a povrchových vôd, znečistenie ovzdušia smogom či zvýšiť riziko zemetrasenia.