V utorok 14.júna 2016 sa v Bratislave uskutoční konferencia, ktorú pripravuje Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v spolupráci s budúcim slovenským predsedníctvom v Rade EÚ. Podujatie sa zameria na tému: Vplyv technologických zmien na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo.

O koľkej: od 10.30 do 12.30 hod
Kde: hotel SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6
Vystupujúci:
Georges Dassis, predseda EHSV
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ivan Korčok, štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo v Rade EÚ
Mikuláš Luptáčik, dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Diskusia sa zameria na tri hlavné témy:
Pripravenosť Európy na technologický pokrok: Stratégia Európa 2020?
Budúcnosť práce a systémov sociálneho zabezpečenia: aké sú budúce výzvy a príležitosti?
Aká je úloha európskeho piliera sociálnych práv ako súčasti hlbšej a spravodlivejšej hospodárskej a menovej únie