Európska komisia spustila špecializovanú telefónnu linku, kde môžu ľudia utekajúci pre ruskou inváziou na Ukrajine získať informácie a pomoc priamo v ukrajinčine alebo v ruštine. Cieľom linky pomoci je pomôcť ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny, odpovedať na ich otázky a poskytovať širokú škálu praktických a užitočných informácií, od podmienok vstupu do EÚ a cestovania v nej až po prístup k právam a príležitostiam, ako je vzdelávanie, pracovné miesta alebo zdravotná starostlivosť. Linku pomoci možno kontaktovať na ukrajinskej a ruskej linke v rámci EÚ na adrese 00 800 6 7 8 9 10 11, kde je služba bezplatná, ako aj z krajín mimo EÚ na čísle + 32 22 99 96 96, kde sa uplatňuje medzinárodná štandardná sadzba. Linka pomoci ponúka aj bezplatnú službu spätného volania. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle EDCC.