Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová povedala: „Ľudia budú môcť predvídať digitálne riziká v profesionálnom a súkromnom živote a primerane na ne reagovať iba vtedy, ak budú dostatočne informovaní a osvoja si správne zručnosti. Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti je skvelou príležitosťou na doplnenie našich plánov na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v EÚ.“

Mesiac október 2017:

  1. týždeň – 2. – 6. októbra: Kybernetická bezpečnosť na pracovisku
  2. týždeň – 9. – 13. októbra: Správa vecí verejných, ochrana súkromia a údajov
  3. týždeň – 16. – 20. októbra: Kybernetická bezpečnosť v domácnostiach
  4. týždeň – 23. – 27. októbra: Kyberneticko-bezpečnostné zručnosti