Európska komisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Viera Jourová v Prahe oznámila, že spoločná testovacia metodológia pre dvojakú kvalitu potravín, na ktorej pracuje Spoločné výskumné centrum (JRC) bude hotová v apríli 2018. Členské štáty budú môcť začať so skoordinovanou testovacou kampaňou už v máji. Testovať sa bude zloženie vybraných produktov, ktoré sa predávajú vo väčšine členských štátov. Testovanie bude zahŕňať aj chemické a senzorické testy. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii koncom tohto roka. Do boja proti dvojakej kvalite potravín je zapojených 16 členských štátov. V tejto súvislosti komisárka Jourová uviedla, „ že to je jasný znak, že  táto problematika  nerozdeľuje na východ-západ a mali by sme ju riešiť spoločne.”