V dňoch 3. a 4. 2. 2022 navštívi Slovensko výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Počas svojej návštevy bude s tvorcami politík, zástupcami firiem a aktérmi občianskej spoločnosti diskutovať o prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo a o príležitostiach, ktoré tento prechod ponúka Slovensku. Stretne sa s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, premiérom Eduardom Hegerom, ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Vo štvrtok navštívi výrobný podnik Volkswagen Slovakia, kde sa stretne s vedením podniku a zástupcami odborových zväzov. Neskôr navštívi spoločnosť GA Drilling, kde mu bude prezentovaná inovatívna plazmová vŕtacia technológia na prístup ku geotermálnej energii a následne sa stretne s manažmentom firmy. Večer sa zúčastní na diskusii za okrúhlym stolom s greenfluencermi, zástupcami mimovládnych organizácií a veľvyslancami klimatického paktu. V piatok bude diskutovať za okrúhlym stolom so sociálnymi a hospodárskymi partnermi o príležitostiach a výzvach Európskej zelenej dohody, o balíku „FitFor55“ a zelenej transformácii na Slovensku a o úlohe kľúčových aktérov pri uľahčovaní zelenej transformácie.