<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Kam sa obrátiť keď
boli porušené vaše spotrebiteľské práva? Čo keď je problém s tovarom kúpeným v
zahraničí, oplatí sa vôbec púšťať sa do jeho riešenia z domu? Máme právo na
opravu pokazeného tovaru? Môžeme si rozmyslieť nákup online? Čo všetko by sme
mali vedieť pred nákupom?</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Odpovede na tieto
otázky prináša celoeurópska kampaň na zvýšenie informovanosti o
spotrebiteľských právach, ktorú na Slovensku spustíme 17.6.2015.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Pri tejto
príležitosti Vás pozývame na tlačovú konferenciu, kde sa o právach
spotrebiteľov dozviete oveľa viac. Rovnako si pripomenieme aj 10. výročie
činnosti Európskeho spotrebiteľského centra. </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>