Vychádzajúc z práce počas posledných dvoch rokov, ktorej cieľom bolo zachraňovať životy na mori a riadiť zvyšujúci sa počet príchodov po trase cez centrálne Stredozemie, všetky zainteresované strany teraz musia zvýšiť a zrýchliť svoje úsilie v súlade sú zvyšujúcou sa naliehavosťou situácie a záväzkami prijatými vedúcimi predstaviteľmi EÚ.Aktuálne opatrenia predstavovali základ diskusií na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Tallinne.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Zúfalá situácia v Stredozemnom mori nie je ani novinkou, ani prechodným javom. V priebehu posledného dva a pol roka sme dosiahli obrovský pokrok smerom ku skutočnej migračnej politike EÚ, ale naliehavosť situácie si teraz vyžaduje, aby sme seriózne zrýchlili našu spoločnú prácu a nenechali Taliansko opustené. Cieľom nášho úsilia musí byť solidarita, pretože najväčšiemu tlaku sú vystavení tí, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, a naše členské štáty. Súčasne musíme konať tak, aby sme podporovali Líbyu v boji proti prevádzačom a posilnili kontrolu hraníc, aby sme znížili počet ľudí, ktorí podstupujú nebezpečné cesty do Európy.“