<div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Vytvorenie&nbsp;jednotného digitálneho trhu</font><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;je jednou z&nbsp;priorít</font><font face="Times New Roman" size="3"> Junckerovej komisie. Kolégium komisárov&nbsp;včera prvýkrát
diskutovalo o stratégii pre jednotný digitálny trh, ktorá má byť predložená v
máji.</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">V rámci diskusie boli stanovené tri hlavné oblasti:&nbsp; </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><ul style="margin: 0px; text-align: justify; padding-left: 36pt;"><font face="Times New Roman" size="3">
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Lepší prístup k digitálnym
tovarom a službám pre spotrebiteľov a podniky
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Formovanie
rámcových podmienok pre úspech digitálnych sietí a služieb
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Vytvorenie európskej digitálnej
ekonomiky a spoločnosti s dlhodobým rastovým potenciálom </font></li></ul><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="justify" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto
súvislosti uviedol: „<i>Strhnime všetky tie ploty a múry,
ktoré nám prekážajú na sieti. Ľudia musia mať možnosť slobodne prekračovať
hranice v online priestore presne tak, ako to robia v reálnom svete. Inovačné
podniky nemajú zostať uväznené na svojich domácich trhoch, treba im pomôcť, aby
sa rozšírili v celej EÚ. Od začiatku do konca to bude ťažký boj, najprv si však
musíme stanoviť ambiciózne ciele. Európa by mala maximálne využiť výhody
digitálneho veku – lepšie služby, väčšia účasť </i><i>a nové pracovné
miesta</i>.“</font></div>