Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dnes zverejnili zmeny v podmienkach poskytovania služieb, aby dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Tieto zmeny budú prínosné pre viac ako štvrť miliardy spotrebiteľov v EÚ, ktorí používajú sociálne médiá. Reagujú tak na požiadavky, ktoré v tejto oblasti minulý rok v marci predložila Európska komisia a orgány členských štátov. Pre kompletné splnenie požiadaviek je však potrebné urobiť ešte viac, pre firmy tak ostáva priestor na zlepšenie.

Od dňa 15.02.2018 nebudú spotrebitelia nútení vzdávať sa práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí napríklad právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode. Budú môcť tiež podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie v Kalifornii. Platformy ponesú podobne ako offline poskytovatelia služieb svoj spravodlivý diel zodpovednosti voči spotrebiteľom v EÚ. Spoločnosti sa zaviazali uskutočniť zmeny vo všetkých jazykových zneniach v prvom štvrťroku 2018.