Dňa 20.11.2017 začal v poradí už druhý Európsky týždeň odborných zručností. Ide o iniciatívu s cieľom inšpirovať ľudí aby čo najlepšie využívali a zlepšovali svoj talent a schopnosti prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy.  Počas tohto týždňa predstavíme iniciatívy, ktorých cieľom je poskytnúť ľuďom zručnosti, potrebné na rýchlo sa meniacom trhu práce.

V celej Európe, sa koná viac než tisíc podujatí, vrátane  podujatí na Slovensku