Poslanci sa budú tento týždeň zaoberať plánom REPowerEU, uľahčením cezhraničnej prepravy tovarov medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskom, právami pracovníkov platformy Uber a zasahovaním Ruska v EÚ.
Výbory EP a tiež zamerajú na inteligentné systémy cestnej dopravy a rovnosť žien a mužov.
Energetická transformácia: Financovanie plánu REPowerEU z peňazí na obnovu
Poslanci z výborov pre rozpočet (BUDG) a hospodárske a menové veci (ECON) budú v utorok hlasovať o zmenách pravidiel upravujúcich fungovanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti EÚ, ktoré by umožnili zahrnutie financovania opatrení REPowerEU do existujúcich národných plánov obnovy a odolnosti. REPowerEU je plán zameraný na zníženie závislosti Únie od ruských fosílnych palív a urýchlenie ekologickej transformácie.
Uľahčenie prepravy tovarov medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskom
Dohoda medzi Európskou úniou, Moldavskom a Ukrajinou, ktorá by mala uľahčiť cezhraničnú cestnú prepravu tovarov, bude v stredu predmetom hlasovania poslancov z Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN). Súčasťou dohody je aj uznanie ukrajinských vodičských preukazov a osvedčení o odbornej spôsobilosti.
Zasahovanie Ruska v EÚ a dezinformácie v krajinách západného Balkánu
Výbor EP pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (ING2) usporiada vo štvrtok v spolupráci s výbormi pre zahraničné veci (AFET) a občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) dve verejné vypočutia. V prvom sa poslanci na príkladoch Maďarska a Španielska (Katalánska) zamerajú na zasahovanie Ruska v Európskej únii, v druhom budú diskutovať o zahraničnom zasahovaní a dezinformáciách v krajinách usilujúcich sa o vstup do EÚ – vrátane štátov západného Balkánu.
Platforma Uber, lobizmus a práva pracovníkov: verejné vypočutie
V utorok je na pôde Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) naplánované verejné vypočutie zamerané na spisy týkajúce sa platformy Uber (tzv. Uber files), lobizmus a práva pracovníkov. Na vypočutí by sa mali zúčastniť oznamovateľ Mark MacGann, ktorý mal v minulosti v spoločnosti Uber na starosti oblasť verejnej politiky, súčasná riaditeľka spoločnosti Uber pre oblasť verejnej politiky v EÚ Zuzana Púčiková či bývalý vodič platformy Uber a zakladateľ odborov vodičov tejto platformy Brahim Ben Ali.
Inteligentné systémy cestnej dopravy
Poslanci z Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch <www.europarl.europa.eu/committees/sk/tran> (TRAN) budú v stredu hlasovať o novelizácii pravidiel týkajúcich sa inteligentných systémov cestnej dopravy zameranej na dôslednejšiu digitalizáciu dopravy. Inteligentné systémy cestnej dopravy využívajú informačné a komunikačné technológie – napríklad plánovač ciest či systém eCall – s cieľom zvýšiť bezpečnosť a pohodlnosť dopravy a prispieť k jej zefektívneniu.