Europoslanci vo svojich odporúčaniach na reformu pravidiel Európskeho parlamentu týkajúcich sa transparentnosti, integrity, vyvodzovania zodpovednosti a boja proti korupcii varujú, že pokusy zasahovať do demokracie sú „rozšíreným javom, proti ktorému je potrebné čo najdôraznejšie bojovať“. Opätovne vyjadrili hlboké znepokojenie nad obvineniami, že traja aktívni a jeden bývalý poslanec Európskeho parlamentu a asistent poslanca sú zapletení do korupcie, prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej organizácii. Vyzývajú na prijatie opatrení, ktoré by posilnili inštitúcie EÚ v prípade, že sa stanú terčom pokusov o zasahovanie zo zahraničia. Poukazujú na „mnohé medzery v pravidlách Parlamentu týkajúcich sa integrity a transparentnosti“ a žiadajú, aby sa 14-bodový návrhpredsedníčky Metsoly na reformu pravidiel Parlamentu čo najskôr zaviedol do praxe.Lepšia ochrana oznamovateľov a objasnenie pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmovParlament vo štvrtok 441 hlasmi za, pričom 70 bolo proti a 71 sa zdržalo hlasovania, prijal správu, v ktorej požaduje urýchlenú revíziu kódexu správania poslancov vrátane účinných sankcií. Kódex by mal účinnejšie chrániť oznamovateľov a sprísniť pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov, majetkových priznaní a zverejňovania vedľajších príjmov, ako aj zákazať platenú vedľajšiu činnosť tým, na ktorých sa vzťahuje register transparentnosti. Parlament zdôraznil, že hoci dialóg medzi zástupcami záujmových skupín a rozhodovacími orgánmi zostáva „dôležitou súčasťou európskej demokracie“, nevhodné spôsoby ovplyvňovania, úplatkárstvo a iné trestné činy sú neprijateľné.