Európska komisia predložila nový balík opatrení, ktorých cieľom je nadviazať na nosné princípy rámca EÚ pre udržateľné financovanie a posilniť ich.
Cieľom balíka je zabezpečiť, aby v rámci EÚ pre udržateľné financovanie boli aj naďalej podporované spoločnosti a finančný sektor, a zároveň podnecovať financovanie transformačných projektov a technológií zo súkromných zdrojov. Komisia dnes konkrétne dopĺňa taxonómiu EÚ o ďalšie činnosti a navrhuje nové pravidlá pre poskytovateľov ratingov v environmentálnej a sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia (ESG), čím sa zvýši transparentnosť na trhu s udržateľnými investíciami.