Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, predstavil štatistiky zamestnanosti v oblasti odborníkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) za rok 2016. Z nich vyplýva, že v minulom roku bolo v EÚ v tejto pozícii zamestnaných približne 8,2 milióna ľudí, čo predstavuje 3,7 percent z celkovej zamestnanosti.

Najviac IT odborníkov bolo pritom v rámci EÚ zamestnaných vo Veľkej Británii (1,6 milióna ľudí), v Nemecku (1,5 milióna) a vo Francúzsku (1 milión) – tieto tri krajiny spolu zamestnávali až polovicu všetkých IT odborníkov IT v EÚ. Slovensko malo v roku 2016 73,2 tisíc IT odborníkov.

Až 83,3 percent IT odborníkov v EÚ tvorili muži, pričom najväčší podiel mužov v IT sektore malo Slovensko (90,8 percenta), nasledovali Česká republika (88,8 percenta), Malta (88,3 percenta), Grécko (87,3 percenta), Maďarsko (86,9 percenta) a Chorvátsko (86,7 percenta). Naopak, najmenej mužov v IT pracuje v Bulharsku (69,8 percenta), Rumunsku (73,7 percenta), Lotyšsku a Litve (obe 75,2 percenta).