Podujatie V4 Automotive Industry – Getting Ready for a Zero-Emission Future prebehlo prostredníctvom aplikácie ZOOM v stredu 8. novembra 2023 v čase od 10.00 do 11:30 hod. Podujatie bolo spoluorganizované portálom EURACTIV Slovensko a Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave. Pozvanie do panelu prijal aj Zdeněk Čech, vedúci tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Diskusia prebiehala v anglickom jazyku bez tlmočenia.