Podľa výročnej správy Európskej komisie o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ z roku 2019 pracuje v zahraničí viac Európanov než kedykoľvek predtým. V roku 2018 bolo v EÚ 17,6 milióna „presťahovalcov“, z čoho 12,9 milióna osôb bolo v produktívnom veku (20 – 64 rokov). V porovnaní s rokom 2017, vzrástol počet osôb, ktoré sa presťahovali v produktívnom veku o 3,4 %. Zvýšila sa však aj návratová mobilita: pre každé štyri osoby, ktoré opustia svoju krajinu sa tri vrátia, pričom 50 % osôb, ktoré vycestovali do zahraničia ostane v hostiteľskej krajine jeden až štyri roky.

Litva, Rumunsko, Chorvátsko, Lotyšsko a Estónsko patria medzi päť krajín, ktoré do zahraničia vyslali najviac ľudí v produktívnom veku. V roku 2018 mala približne polovica všetkých osôb, ktoré sa sťahujú z členských krajín, bydlisko v Nemecku alebo vo Veľkej Británii a ďalšia štvrtina v Španielsku, Taliansku alebo Francúzsku. Správu vypracovala Európska sieť pracovnej mobility (EURES) v Bruseli, ktorá oslavuje svoje 25. výročie. EURES má sieť 1 000 poradcov, ktorí poskytujú personalizovanú podporu zamestnávateľom aj uchádzačom o zamestnanie. Zahŕňa tiež portál pracovnej mobility EURES, kde uchádzači o zamestnanie a zamestnávatelia môžu nahrávať svoje životopisy, pracovné príležitosti a komplexné informácie. V súčasnosti je na portáli uvedených viac ako 3,3 milióna voľných pracovných miest.