Komisia prijala nový rámec politiky, ktorej cieľom poskytnúť viac finančných prostriedkov v rámci humanitárnej pomoci na vzdelávanie v núdzových a krízových situáciách. Na tento účel by malo byť určených od roku 2019 až  10 % celkového rozpočtu na humanitárnu pomoc. Okrem iného má táto politika pomôcť prinavrátiť deti, ktoré sa ocitli uprostred humanitárnej krízy, naspäť do školy už do troch mesiacov.