Pri hodnotení toho, čo inštitúcie a krajiny EÚ doteraz urobili v boji proti sexuálnemu obťažovaniu, poslanci EP vyzývajú na lepšie postupy podávania správ a podporu obetí. V návrhu správy, ktorý prijal Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť v apríli, sa zdôrazňuje, že hoci vlády a organizácie vykonali zmeny v boji proti sexuálnemu násiliu a na podporu obetí, odkedy sa hnutie MeToo globálne rozšírilo v roku 2017, v niektorých krajinách EÚ sa dosiahol len malý alebo žiadny pokrok. Poslanci chcú spoločnú definíciu sexuálneho násilia a obťažovania v EÚ, aby sa zabezpečila rovnocenná ochrana a práva obetí v celej EÚ. Pripomínajú tiež, že EÚ by mala identifikovať rodovo motivované násilie ako novú oblasť trestnej činnosti a sexuálne obťažovanie by malo byť považované za trestný čin. Poslanci poznamenávajú, že od roku 2018 sa posilnili opatrenia na predchádzanie obťažovaniu v Parlamente a boj proti nemu, a to aj reformou poradného výboru, ktorý sa zaoberá sťažnosťami na obťažovanie, zavedením kódexu vhodného správania pre poslancov a zintenzívnením odbornej prípravy v oblasti prevencie obťažovania a zvyšovania informovanosti. Napriek tomu nie sú všetky prípady sexuálneho a psychického obťažovania v Európskom parlamente (ako ani v iných inštitúciách) nahlásené.