8 najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola súťaže Mladý Digitálny Európan 2017 opäť posadilo za počítače, tentoraz v Hoteli Bôrik v Bratislave a zapojilo sa do celoštátneho kola tejto súťaže. Ich cieľom bolo čo najlepšie vyplniť vedomostný test o Európskej Únii v  digitálnej forme. Víťazov celoštátneho kola už poznáme, prevzali si atraktívne ceny  – 5 najlepších z nich bolo odmenených tabletom a všetci umiestnení na 1. – 6. mieste sa budú môcť v sprievode svojho pedagóga zúčastniť vzdelávacej exkurzie v európskych inštitúciách v Bruseli.

V dňoch 9. a 10. mája 2017 sa konal druhý ročník školského kola súťaže Mladý Digitálny Európan. Zapojilo sa doň takmer 2 000 stredoškolákov z viac než 120 stredných odborných škôl a gymnázií. Žiaci na počítačoch vypĺňali vedomostný test o Európskej Únii prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. Test nebol jednoduchý, priemerná úspešnosť žiakov v teste školského kola bola 54,74 % a len 14 žiakov v ňom dosiahlo úspešnosť nad 90 %.