Nadanej Prievidžanke Kataríne Kráľovej sa nedávno podarilo zvíťaziť v európskej súťaži 17-ročných prekladateľov Juvenes Translatores (po latinsky „mladí prekladatelia“) a v Bruseli si slávnostne prevzala ocenenie priamo z rúk komisára pre ľudské zdroje Günthera Oettingera. Katarínu okrem toho čakal aj nabitý 3-denný program v Bruseli, počas ktorého navštívila aj Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad.