Pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu vyjadrilo plnú podporu Ukrajine 36 diplomatických misií pôsobiacich na Slovensku vrátane Zastúpenia Európskej komisie. „Ruská agresia voči Ukrajine je bezprecedentným porušením medzinárodných pravidiel a poriadku. Agresia je priamym útokom na demokraciu a európske hodnoty. Preto Ukrajinci, ukrajinský ľud bojuje za nás, bojuje za európske hodnoty. Preto my, Európania, musíme zostať s nimi, musíme ich podporiť všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. V mene Európskej komisie môžem povedať, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili Ukrajinu. Slava Ukraini,“ hovorí Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Podpísaní odsúdili pokračujúcu ruskú agresiu proti Ukrajine a požadujú bezpodmienečné stiahnutie ruských síl z územia Ukrajiny. Signatári zároveň potvrdili pokračovanie politickej, ekonomickej, vojenskej a humanitárnej pomoci Ukrajine. Ocenili tiež neochvejný postoj Slovenska proti aktivitám Ruska, veľkorysé prijatie Ukrajincov a dodávanie vybavenia na pomoc Ukrajine pri jej obrane.