Dnes slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič na tlačovej konferencii v Bruseli predstavil návrhy na znižovanie emisií skleníkových plynov vo všetkých zvyšných odvetviach hospodárstva, akými sú odvetvia dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva, nakladania s odpadom, využívania pôdy a lesného hospodárstva. Zároveň predstavil novú Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu.