Bola vyhlásená súťaž Junior internet medzi školami v regiónoch. V rámci tejto súťaže sa žiaci a študenti môžu zapojiť do kategórie, ktorá prebieha pod záštitou Zastúpenia EK v SR – písanie textov na tému: "Ako by malo Slovensko viesť Európu?".

Viac informácií o súťažnej kategórii nájdete na: http://bit.ly/1SYx4o8