V dňoch 09. – 11.10.2019 sa koná výročné stretnutie európskej siete Europe Direct v Prahe. Agenda oboch dni je zameraná na budúcnosť EÚ, priority novej Európskej komisie a na aktuálne témy ovplyvňujúce každodenný život euroobčanov.

Pracovný program 1. dňa stretnutia AGM 2019 europskej siete centier Europe Direct v Prahe je zameraný na detailnejšie oboznámenie sa so 6 politickými ambíciami, v duchu ktorých sa bude rozvíjať činnosť novej Európskej komisie od novembra tohto roka.

Ďalšími dôležitými témami stretnutia AGM 2019 siete centier Europe Direct sú boj s klimatickou zmenou a migračná politika EÚ.