Po prvýkrát od začiatku hospodárskej a finančnej krízy v roku 2007 majú Európania skôr pozitívny názor na súčasnú situáciu európskeho hospodárstva (48 %) než negatívny (39 %). Väčšina respondentov v 23 členských štátoch tvrdí, že súčasná situácia európskeho hospodárstva je dobrá. Svoje národné hospodárstvo považuje za dobré 48 % Európanov, ide o najvyššiu zaznamenanú úroveň od jesene 2007. V eurozóne tri štvrtiny respondentov podporujú euro (74 %). Viac ako 80 % respondentov vyjadrilo Euru podporu až v siedmych členských štátoch, vrátane Slovenska.
Ohľadom budúcnosti EÚ je optimistická väčšina Európanov (57 %), optimistické sú takmer všetky členské štáty okrem Grécka (60 % vyjadrilo  pesimistické vnímanie a len 37 % optimistické vnímanie) a Spojeného kráľovstva (48 % vs 44 %). Až 44 % Európanov súhlasí s tým, že ich „hlas má v EÚ váhu“. Až 70 % Európanov sa cíti byť občanmi EÚ. Za dva najpozitívnejšie výsledky EÚ považujú  Európania „voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ“ (57 %) a „mier medzi členskými štátmi EÚ“ (56 %). Za najväčšiu súčasnú výzvu EÚ považujú Európania migráciu (39 %), po nej nasleduje terorizmus (38 %). Prieskum „Budúcnosť Európy“ ukazuje, že 75 % Európanov má pozitívny názor na Európsku úniu, najviac v Litve (91 %), Dánsku (89 %) a Holandsku (87 %). 71 % Európanov si myslí, že EÚ je „miesto stability v nepokojnom svete“. Na Slovensku sa s týmto názorom stotožňuje rovnako 71% opýtaných.