V súvislosti s témou migrácie prikladáme aj aktuálne čísla Eurostatu, ktoré zmapovali integráciu migrantov na pracovnom trhu EÚ. Vo väčšine členských štátov bola ekonomická aktivita "domácich" občanov vyššia ako občanov z krajín mimo EÚ. Neplatilo to v Grécku (72.6% Grékov v porovnaní s 80.7% neEÚ občanov), Slovinsku (75.7% vs. 83.5%), na Slovensku (76.2% vs. 81.3%), v Taliansku (67.9% vs. 72.6%), Španielsku (78.7% vs. 82.0%), na Cypre (79.3% vs. 81.5%), v Portugalsku (79.0% vs. 80.9%), v Českej republike (78.7% vs. 79.2%) a v Maďarsku (73.8% vs. 74.1%).