Ako veľké plus členstva v EÚ, Slováci dlhodobo oceňujú voľný pohyb. V aktuálnom Eurobarometri sa v prospech voľného pohybu osôb, tovarov a služieb vyjadrilo 87% slovenských respondentov, čo je nad priemerom EÚ. Dlhodobo vysoká je podpora spoločnej meny Euro, aktuálne na úrovni 78%.
Občanom EÚ sa cíti byť 75% opýtaných Slovákov, čo je o 9% viac ako európsky priemer (66%).
EÚ má v očiach 30% Slovákov pozitívny imidž, neutrálne ju vníma 43% opýtaných, negatívne 26%. 37% respondentov sa vyjadrilo, že majú pocit, že ich hlas v EÚ zaváži. Ohľadom budúcnosti EÚ sme optimistickejší ako priemer EÚ: 54% vs 50%.
Až 70% Slovákov sa vyjadrilo, že Úniu vníma ako svetového hráča, ktorého hlas vo svete zaváži. Vo viacerých oblastiach Slováci podporujú spoločné Európske riešenia, 76% sa vyslovilo za spoločné obrannú a bezpečnostnú politiku, 68% podporuje spoločnú energetickú politiku aj spoločnú zahraničnú politiku EÚ.
Čo sa týka aktuálnych výziev, názory opýtaných Slovákov sa podobajú tým celoeurópskym. Najzávažnejšími výzvami pre EÚ sú podľa nich imigrácia (59%), terorizmus (46%) a hospodárska situácia v EÚ (14%).
Aj napriek tomu, že na celoeurópskej úrovni považujú Slováci imigráciu a terorizmus za výzvu, ich domáce a osobné starosti sa líšia. Na národnej úrovni Slovákov najviac trápi zdravotné a sociálne zabezpečenie (36%), nezamestnanosť (33%) a stúpajúce ceny (23%). Pri otázke na osobné obavy sa zmenilo iba poradie, na prvom mieste boli stúpajúce ceny (33%), na druhom zdravotné a sociálne zabezpečenie (23%) a finančná situácia vlastnej domácnosti (19%).
Investičná politika EÚ má na Slovensku nadpolovičnú podporu: 57% opýtaných Slovákov súhlasí, že verejné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ. Tu sme tesne nad Európskym priemerom. Jednotný digitálny trh podporuje 64% opýtaných a energetickú úniu 68%.