Spotreba rýb v Európe rastie, 42% Európanov konzumuje ryby doma aspoň raz za týždeň. Na Slovensku je toto číslo výrazne menšie, len 18% si najmenej raz za týždeň dopraje rybu. Väčšina ľudí v Európe, ktorí jedia ryby, hovorí, že sú zdravé. Podľa najnovšieho eurobarometra jedia Európania ryby pravidelne, hoci ich konzumáciu ovplyvňuje aj to, ako ďaleko žijú od mora. Európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella: „Tento prieskum nám umožňuje vidieť, ako si Európania vyberajú morské špeciality. To nám pomáha v tvorbe politík. Musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia mali aj naďalej široký výber kvalitných morských plodov. Preto sme sa zaviazali dosiahnuť udržateľný rybolov do roku 2020.“ Výsledky prieskumu: Slovensko a EÚ Slováci (58%) podobne ako priemer EÚ (60%) radi skúšajú nové produkty a druhy rýb. Až 61% Slovákov na novinky nalákajú akcie napríklad v supermarketoch. Takmer všetci (92%) si navyše kupujú ryby v predajni potravín, supermarkete alebo hypermarkete. Viac ako ostatné európske štáty si Slováci kupujú ryby napríklad na rybej farme alebo od rybára. Pri ich kúpe je pre obyvateľov EÚ najdôležitejší vzhľad produktu, na Slovensku v tomto viac zaváži najskôr cena. Viac Slovákov preferuje sladkovodné ryby ako morské. Na druhej strane až 15% ľudí nevie, či produkty, ktoré kupuje, pochádzajú z mora alebo sladkovodných zdrojov. Európsky priemer je v tomto lepší, iba 7% ľudí nevie rozlíšiť morské a sladkovodné ryby pri ich kúpe. 39% Európanov uprednostní morské živočíchy pred sladkovodnými (11%). Až 80% Európanov si kupuje ryby zo svojho regiónu, štátu, alebo EÚ. 66% ľudí si zároveň myslí, že informácie na týchto produktoch sú jasné a jednoduché na porozumenie, čo potvrdzuje funkčnosť EÚ pravidiel na označovanie výrobkov.