Výsledky prieskumu Eurobarometra o antisemitizme v Európe pre Slovensko sú nasledovné: 20% opýtaných vníma antisemitizmus ako problém na Slovensku (v rámci celej EÚ je to 50%), 70% nevníma antisemitizmus u nás ako problém (EÚ 43%),  pálčivejšie u nás antisemitizmus vnímajú skôr ľudia vo veku nad 25 rokov (23 – 20%), u mladých Slovákov do 25 rokov je na úrovni približne 11%, antisemitizmus v médiách u nás nie je problémom podľa 66% Slovákov (EÚ 49%), antisemitizmus v politickom živote na Slovensku nie je problémom podľa 64% opýtaných (EÚ 46%), antisemitizmus na internete, vrátane online sociálnych sietí u nás nie je problémom podľa 56% opýtaných (EÚ 33%), popieranie genocídy židovského ľudu, holokaustu u nás je problémom podľa 32% respondentov (EÚ 53%) , 29% Slovákov si myslí, že ľudia sú vo všeobecnosti dobre informovaní o histórii, zvykoch a tradíciách slovenských židov (EÚ 27%).