Podľa výsledkov analýz publikovaných v Správe sú slovenské výdavky (8,2 % HDP) na zdravotníctvo pod priemerom EÚ (10,1 % HDP), ale vyššie ako v ostatných krajinách V4 ( 7,2% HDP v Českej republike, 8,1% HDP v Maďarsku, a 6,7% v Poľsku).V porovnaní s ostatnými členskými štátmi Slovensko mierne zaostáva ohľadom zdravotného stavu svojho obyvateľstva – a to najmä vplyvom nižšej očakávanej dĺžke života v priemere k EÚ, ako aj vplyvom mierne vyššieho počtu úmrtí, ktorým sa dalo predísť v EÚ a vyššej úmrtnosti detí v porovnaní s ostatnými členskými štátmi. Správa tiež uvádza, že Slovensko má zároveň výrazne nižší počet všeobecných lekárov na 100000 obyvateľov ako je priemer EÚ. Kým na Slovensku pripadalo v roku 2007 na 100-tisíc obyvateľov 42 všeobecných lekárov, v EÚ je to v priemere až 78,3.