Európska komisia víta politickú dohodu o preskúmaní a posilnení systému zemepisných označení vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov, ktorú dosiahla s Európskym parlamentom a Radou. Nové nariadenie vytvorí základ pre intenzívnejšie zavádzanie zemepisných označení v celej Únii a bude zárukou vyššej úrovne ochrany, a to predovšetkým v online svete. Pomôže tak ďalej rozvinúť vysokú kvalitu potravín a prísnejšie normy. Zaručí ochranu kultúrneho, gastronomického a miestneho dedičstva a osvedčenie jeho autentickosti v EÚ a na celom svete.