Výtvarná súťaž

 

„Prešovský kraj – klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu“

 

 

Pozvánka pre žiakov ZŚ a ZUŠ do výtvarnej súťaže „Prešovský kraj – klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu“ v roku 2018

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Európske informačné centrum Europe Direct Poprad, ktoré pôsobí už 13 rokov v regióne Tatier ako Informačné centrum Európskej únie koordinované Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku, v spolupráci s Mestským úradom Poprad – odborom školstva, mládeže a športu pozýva Vašu školu do výtvarnej súťaže pod názvom:

„Prešovský kraj – klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu“

Podujatie je určené pre tri kategórie žiakov, a to:

  1. kategória pre žiakov 5. – 6. ročníkov základných škôl
  2. kategória pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl
  3. kategória pre žiakov základných umeleckých škôl

z okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a Spišská Nová Ves, ktorí majú spontánny záujem umelecky stvárniť tému „Prešovský kraj – klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu“. Podrobnejšie informácie sú uvedené v  priloženom štatúte tejto výtvarnej súťaže.

Prípadné otázky týkajúce sa výtvarnej súťaže Vám radi zodpovieme telefonicky na čísle 0905 545 121 alebo (052) 77 21 320, prípadne elektronicky na adrese europedirect@europedirectpp.eu.

S úctou
Ing. Peter Litavec, CSc.,
riaditeľ Europe Direct Poprad

<div style="width:100%;height:45px;"></div>

Poradie prác výtvarnej súťaže podľa kategórií: