Európsky klimatický pakt, ktorý spustila Európska komisia, je súčasťou Európskej zelenej dohody a pomáha EÚ splniť jej cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Ambasádori klimatického paktu poskytujú svojim komunitám a sieťam informácie, inšpiráciu a podporu v súvislosti s opatreniami v oblasti klímy. Výzva na prihlasovanie je otvorená do 15. októbra 2023. Prihlásiť sa môžete na tomto portáli:
ec.europa.eu/eusurvey/runner/2023ApplicationSurvey date: 2023-09-29 08:00:00