Európska komisia vyhlásila novú výzvu s rozpočtom vo výške 7 miliónov eur, ktoré sa vyplácajú vo forme grantov do výšky 300 000 eur. Granty sú určené pre organizácie alebo konzorciá na financovanie kampaní, ktoré trvajú 12 mesiacov a ich cieľom je zvýšiť informovanosť o politike súdržnosti a o spôsoboch, akými zlepšuje život občanov EÚ. Do dnešného dňa získalo viac ako 150 organizácií granty, ktoré im umožňujú osloviť milióny ľudí prostredníctvom tlače, televízie a rozhlasu, podujatí a online platforiem v 25 členských štátoch. Ak má vaša organizácia zručnosti a nápady, ako osloviť publikum a informovať o výhodách politiky súdržnosti, prihláste sa do 9. januára 2024 do 17.00 hod. bruselského času.