Oddelenie Európskej komisie pre preklad pozýva študentov z celej Európy otestovať si ich prekladateľské zručnosti v rámci 12. ročníka každoročne organizovanej súťaže Juvenes Translatores. V tomto roku sa sústredia tínedžeri so záujmom o cudzie jazyky na preklad textov na tému kultúrneho dedičstva. Táto téma bola vybraná pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Eurokomisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet, ľudské zdroje a preklad povedal: „Jazyky predstavujú srdce európskej diverzity, tiež spôsob, ako porozumieť našej identite.  Vďaka tejto súťaži nám mladí ľudia pripomínajú mieru našej rozmanitosti, ktorá je súčasne našim veľkým bohatstvom. Pozývam touto cestou každého, kto má rád jazyky, aby sa zúčastnil rozvoja nášho jazykového kultúrneho dedičstva.“ Registrácia pre školy sa začína dňom 1. septembra 2018.