Komisia vyhlásila úplne nový postup, pri ktorom majú európske podniky možnosť zaregistrovať svoje potreby nákupu plynu prostredníctvom mechanizmu AggregateEU, a pripraviť sa tak na spoločné nakupovanie plynu na úrovni EÚ. Ide o kľúčový míľnik pre EÚ, aby sa pripravila na ďalšiu zimu a naplnila zásobníky koordinovane a včas. Mala by využiť svoju kolektívnu trhovú silu, aby s medzinárodnými dodávateľmi vyjednala lepšie ceny. „Dnešok znamená dôležitý míľnik smerom k tomu, aby sa spoločný nákup plynu na úrovni EÚ stal realitou. Energetická kríza pripomína, že EÚ funguje lepšie, keď koná spolu a solidárne. Vďaka tomu, že európske spoločnosti môžu kumulovať dopyt po plyne cez mechanizmus AggregateEU, sa snažíme využiť ekonomickú váhu Únie a zabezpečiť dostatok plynu v zásobníkoch pre budúcu zimu. Zároveň sa snažíme riešiť vysoké ceny energií, a tak napomôcť tomu, aby náš energeticky náročný priemysel obnovil svoju plnú výrobnú kapacitu. Toto je zásadné pre našu celkovú konkurencieschopnosť,“ hovorí podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Spoločnosti, ktoré sa zaregistrovali, majú jeden týždeň (teda do 2. mája), aby sa zapojili do tohto prvého kola spájania dopytu. Po tom, ako jednotlivé podniky uvedú svoj dopyt, požadovaný objem sa zhrnie a oznámi na svetovom trhu. Keď mechanizmus AggregateEU pre kolektívny európsky dopyt ukáže vhodné ponuky medzinárodných dodávateľov plynu, zapojené spoločnosti začnú s dodávateľmi rokovať o zmluvných podmienkach a dodávkach plynu. Komisia sa na týchto rokovaniach nebude nijakým spôsobom podieľať. Prvé nákupné zmluvy sa očakávajú pred letom. Ďalšie ponukové konania budú prebiehať pravidelne: každé dva mesiace v priebehu nasledujúceho dvanásťmesačného obdobia. Možnosť zapísať sa do mechanizmu AggregateEU zostáva pre spoločnosti otvorená. Doteraz sa zaregistrovalo 76 spoločností, pričom ďalšie sú v procese registrácie. Navyše je 11 spoločností pripravených poskytovať služby ako centrálny nákupca alebo zástupca iných podnikov.