V piatok, 8. mája, udelila Európska komisia 22 stredným školám z celej EÚ Cenu Jána Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii a sprostredkovanie vedomostí o Európskej únii tvorivým spôsobom. Dôraz pritom kladie na ocenenie inšpiratívnehospôsobu a pútavých metód, ktorými sa vedomosti o EÚ odovzdávajú a nadobúdajú. Cena Jána Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii sa udeľuje víťazom súťaže stredných škôl v celej EÚ, za Slovensko ju získala Obchodná akadémia, Dolný Kubín. Táto súťaž bola vyhlásená 6. novembra 2019 a prihlásili sa do nej školy z 24 členských štátov. Každú prihlášku posúdili nezávislí externí hodnotitelia. Cena je pilotným projektom, ktorý navrhol Európsky parlament a realizuje ho Európska komisia