V rámci záväzku EÚ prejsť na čistú energiu by sa nemalo zabúdať ani na regióny, ktoré sa musia odpútať od hospodárstva založeného na fosílnych palivách. Dňa 11.12.2017  bola spustená nová platforma, ktorá uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch, s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne a sociálne výzvy. Činnosti platformy sa najprv zamerajú na uhoľné regióny, ale v budúcnosti by sa mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého.